V rámci Divadelního léta 2012 se náš oddíl ve spolupráci se skupinou historického šermu Nobilites a moderátorem Karlem Jirákem podílel v plzeňské Měšťanské Besedě na komponovaném pořadu zasvěceném šermu. 


 

První polovinu plně ovládla SHŠ Nobilites, v druhé polovině pak následoval výklad o současném sportovním šermu, jednotlivých zbraních, pravidlech a soutěžích. V rámci propagace bylo umožněno divákům obléci výstroj a zašermovat si kordem s naším kadetem Petrem Bradáčem (1996), děti pak soupeřily mezi sebou s akustickými flerety či dětskými šavlemi.