Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti TJ Lokomotiva Plzeň z.s., se sídlem Úslavská 75, 326 00 Plzeň, IČ: 40525724, DIČ: CZ40525724 (dále jen "Správce"), zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném na Krajském soudu v Plzni, L 51/KSPL (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • název týmu
  • e-mail
  • telefonní číslo


Všechny tyto údaje slouží ke zpracování a archivaci výsledků pořádané soutěže

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

  • Poskytovatel webových stránek a tvůrce formulářů
  • Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání. Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.